Licentiatseminarium i Förpackningslogistik 15 december 2011

Den 15 december kl. 10.15 presenterar Karolin Grönvall på  Förpackningslogistik sin licentiatuppsats  ”EXPLORING INFLUENCES ON INFORMATION SHARING IN SUPPLY CHAINS - A Scenario Planning Study”

Seminariet kommer att hållas kl i sal DC:467, Ingvar Kamprads Designcentrum, IKDC, Sölvegatan 26, Lund, John Ericssons väg 3, Lund.

Diskussionsledare är Dag Näslund från Teknisk logistik vid Lunds universitet samt University of Florida.

Examinator är Annika Olsson på Förpackningslogistik. 

Page Manager:  | 2015-11-06