Matiga innovationer - 23 maj 2012

Matiga innovationer - Om potentialen inom svensk livsmedelsindustri
Föreläsning med Märit Beckeman från Förpackningslogistik den 23 maj 2012.

Livsmedelssektorn är en lågteknologisk bransch med generellt sett blygsam innovationstakt. Alla vill ha fler innovationer, men få diskuterar hur man ska nå dit och vem som ska göra det. Ett skäl till den låga innovationstakten är att de olika aktörerna inte har förtroende för varandra, och därför inte samarbetar i så stor utsträckning. Men branschen har potential.

Tid: Onsdag 23 maj 2012, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Teknologie doktor Märit Beckeman och ekonomie doktor Magnus Nilsson, båda från Lunds universitet

Mer om föreläsningen

Page Manager:  | 2015-11-06