Nytt verktyg mäter förpackningsprestanda

Chris Dominic, industridoktorand på Förpackningslogistik och Innventia har skapat en modell för att öka kunskapen om förpackningslogistik. Till modellen hör verktyget Packaging Scorecard, som mäter prestanda för förpackningslogistik och visar brister i olika nivåer i värdekedjan.

Läs hela artikeln

Page Manager:  | 2015-11-06