Packa rätt - artikel Handelns utvecklingsråd 2012

– Förpackningar är ett gränssnitt mellan produkt och konsument; produkt och logistik/transport; samt produkt och produktion, förklarar Annika Olsson, professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet, på ett frukostseminarium i slutet av november. De brukar kallas ”the silent salesman” och är ett viktigt led i marknadsföringen av varor.

Läs artikeln Packa rätt på Handelns utvecklingsråds hemsida.

Page Manager:  | 2015-11-06