Samverkan mellan konsumenter och livsmedelsbransch 26 april 2012

Hur skapar vi samverkan mellan konsumenter och livsmedelsbranschen kring utveckling och innovation?

Nu bjuds allmänheten in för att hitta nya idéer kring kunskapsdriven kommunikation om livsmedel.

Konferensen äger rum i Stockholm 26 april 2012.

Vid frågor, kontakta Christina Skjöldebrand på Förpackningslogistik: Christina.Skjoldebrand@plog.lth.se

Mer information om konferensen

Page Manager:  | 2015-11-06