School of Packaging in Europe 2014

Förpackningslogistik har tillsammans med Michigan State University genomfört kursen School of Packaging in Europe. 40 studenter har fått lära sig allt om förpackningslogistik under tre veckor. Inledningsvis i Tyskland, därefter i Schweiz för att sedan avslutas i Sverige. Studenterna har fått besöka bl a Tetra Pak, FIextras, Boxon, Smurfit Kappa samt haft föreläsningar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Förpackningslogistiks regi. Mats Johnsson på Förpackningslogistik har ansvarat för vår del av programmet.

Page Manager:  | 2015-11-06