Stipendium från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till Förpackningslogistik

I syfte att stärka LU-samarbete utanför Europa har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tilldelat Daniel Hellström på Förpackningslogistik ett resestipendium för 2013 och Daniel besökte Brasilen i mars. Majoriteten av vistelsen ägde rum på São Paulo State University (UNESP) i staden/campus Bauru, men även besök på São Paulo University (SPU) i São Paulo City gjordes. Den främsta aktiviteten var att utveckla ett närmare utbildningssamarbete med UNESP och SPU. José Alcides Gobbo Junior, Programme Director of Graduate students at the Department of Production Engineering, var värd under hela vistelsen.

Läs mer och se beslutet

Page Manager:  | 2015-11-06