Studenter utmanar traditionen - Kalles i ny kostym - november 2013

Studenterna på kursen Förpackningsteknik och utveckling har presenterat sina prototyper för de involverade företagen. Hur gör man en känd förpackning och produkt bättre utifrån design-, ergonomi- och miljöaspekter?

Läs mer om kaviartubens pånyttfödelse!


Page Manager:  | 2015-11-06