Tre trender som industrin missar

"Förpackningsindustrin och varuproducenterna missar stora möjligheter att marknadsföra sig i butikerna.” Det säger Annika Olsson, professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet, i en intervju med Svenska Wellpappföreningens nyhetsbrev Wellpappnytt.

Tre trender som industrin missar - artikel i packnyheter.se 2014-02-25

Page Manager:  | 2015-11-06