Vägar till förnyelse - studier av svensk sjukvård

Denna bok bygger på en kurs som gavs första gången vid Institutionen för designvetenskaper på Lunds Tekniska Högskola (LTH) våren 2009 – Förbättrings- och förnyelsekunskap i vården. Kursens syfte är att förbereda och utveckla individer som arbetar med hälso- och sjukvård i innovation och förbättringsarbete. Boken är ett resultat av de innovationsprojekt och förbättringsstudier som studenterna utfört under kursens gång.

Syftet med boken är att med kunskap, reflektioner och erfarenheter från 20 kursdeltagare och några handledare inspirera medarbetare inom och runt vården till innovation och förbättringsarbete. Vi hoppas att på så sätt få fler intraprenörer och förbättringsledare till den transformation som hälso- och sjukvårdssektorn står inför.

Boken kan läsas nedan men också beställas för 350 kr. Maila Jessika Sellergren, informatör på Institutionen för designvetenskaper, om boken önskas i tryckt form. E-postadress: jessika.sellergren@design.lth.se

Kursen Förbättrings- och förnyelsekunskap i vården, 10 högskolepoäng, ges nästa gång hösten 2011. Syftet med kursen är att tillgodose hälso- och sjukvårdssektorns ökande behov av personer med kunskap om och färdighet i att leda och utveckla hälso- och sjukvårdsrelaterade verksamheter. Kursen vänder sig till dig som har grundläggande behörighet samt kandidatexamen och dokumenterad erfarenhet eller avklarade kurser i att leda eller utveckla verksamheter. Sök kursen senast 15 april 2011 på www.studera.nu. Ange koden TFRF25.

Page Manager:  | 2015-11-06