lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Operatörsneutrala paketautomater för ökad service och tillgänglighet i gles- och landsbygd

Titel: Operatörsneutrala paketautomater för ökad service och tillgänglighet i gles- och landsbygd

Finansiär: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Syfte: Syftet är att utveckla affärsmodeller för och demonstrera hur operatörsneutrala paketautomatsystem kan implementeras i gles- och landsbygder och som där möjliggör en förbättrad eller säkerställd service genom att förbättra tillgängligheten till e-handeln och dess distributionssystem för alla konsumenter.

Bakgrund: E-handel i Sverige och internationellt står inför flertalet utmaningar. En sådan utmaning är tillgängligheten i gles- och landsbygdens distributionssystem. En möjlighet är att förbättra tillgängligheten i det befintliga distributionssystemet och bibehålla och i vissa fall öka servicen är att implementera paketautomaten. Den tillhör ”self service technologies” och mottagaren utför själv delar av de tjänster som normalt utförs av det traditionella serviceombudsnätet. Samma system av paketautomater kan även utvecklas till att stödja en ökad C2C handel dvs utgöra startpunkten för leveranser mellan konsumenter. Paketautomaten är inget annat än ett digitaliserat obemannat ombud i form av ett plåtskåp där godsleveranser placeras av distributörer för avhämtning av godsmottagaren dvs konsumenten.

Medverkande: Klas Hjort, Daniel Hellström, Henrik Sternberg, Erik Andersson, Patrik Rydén, Per-Olof Hedvall, Hajnalka Bodnar

Page Manager: