lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Faculty of Engineering, LTH

2015-03-20

KRAV ställer nya krav på förpackningarna - artikel i Nord Emballage

KRAV-märkta livsmedel är en garanti för att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Mindre känt

[...]

2015-03-15

The Eco-Friendliness of solving Size and Fit - conference presentation in Austin Texas

Klas Hjort and Daniel Hellström, researchers at Packaging Logistics, presents The Eco-Friendliness of solving Size

[...]

2015-03-14

Please Release Me – From Wrap Rage to Accessible Design

Huge figures can be searched in reports about the ageing of the society, especially in the Western world. Life is

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81
_______________________
Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map