lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Faculty of Engineering, LTH

2015-05-18

Ny cabotagestudie på gång

Under tre veckors tid ska cabotagetrafiken i Sverige och norra Europa kartläggas. – De studier som vi gjorde under 2013 fick stort genomslag. Resultatet av dem bidrog till att den

[...]

2015-05-12

Att synliggöra värdet av innovativa förpackningar

Förpackningar har strategisk betydelse för företag som utvecklar produkter, framför allt på den förpackningstäta

[...]

2015-04-26

Bokrelease - Den (o)hållbara förpackningen

I boken analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram till idag. Boken består av tre delar där läsaren

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81
_______________________
Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map