lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2016-06-22

Forskare från Förpackningslogistik debatterar i Almedalen

Forskare från Förpackningslogistik är i Almedalen för att diskutera samhällsaktuella frågor om digitalisering i arbetslivet, eHälsa och universell utformning.

[...]

2016-05-20

Klas Hjort speaks about his research at Packbridge research forum

Packbridge research forum is a yearly event where researchers meet practitioner from the packaging related industry.

[...]

2016-05-20

Studenter från Designvetenskaper får pris för bästa exjobb

Stort grattis till Josefine Eliasson från Produktutveckling och Vita Jarolimkova från Förpackningslogistik som båda har

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81
_______________________
Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map