lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2018-04-06

Economic Considerations of a Sustainable City Logistics-based Business Model - licentiate seminar 13 April

− There is a big challenge for cities of the future to achieve a cost-effective distribution of goods and good coordination and collaboration between the stakeholders, since they are

[...]

2018-03-28

Det här krävs för att e-handeln ska ge miljönytta

E-handeln skulle kunna bli ett miljövänligare alternativ till fysiska butiksbesök. Men det kräver leverans- och

[...]

2018-02-26

Brott i spåren av prispress

Dieselstölder är ett bekant fenomen runt om i landet. Henrik Sternberg, docent i förpackningslogistik vid

[...]

Follow Packaging Logistics and Design Sciences on social media

linkedin logo
instagram logo
YouTube logo

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81

Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions