lu.se

Packaging Logistics

Faculty of Engineering, LTH

2014-09-29

Skånska åkerier kör i uppförsbacke

Åkerinäringen är ovanligt stor i Skåne. Enbart de trettio största åkerierna har fler än 4000 anställda. Men delar av

[...]

2014-09-22

Förpackningar stark tradition som utvecklas

En stark livsmedelsindustri och en stark mobilindustri i Lund är några förklaringar till att förpackningsindustrin

[...]

2014-09-08

Forskning gör nytta på hemmaplan

30 miljoner kronor under de senaste tre åren. Så mycket har näringslivet och kommunerna i regionen satsat på forskning

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81
_______________________
Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map