lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2016-12-09

Ny teknik gör transportbranschen transparent

Svenska åkerier som följer arbetsmiljölagar, skatteregler och miljöavtal har svårt att överleva på en marknad där de olagliga transportaktörerna kan utföra samma tjänster mycket billigare.

[...]

2016-12-02

New book about Packaging Design for sustainable development published

Packaging design is a powerful vehicle for making our lives friendlier, our planet greener and our businesses richer.

[...]

2016-12-01

Förpackningarnas roll i handeln

I stort sett alla produkter som når oss konsumenter är förpackade och förpackningar är något som vi kommer i kontakt

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81

Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map