lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2017-06-26

Returer är lönsamma för e-handelsföretagen

Att kunder lämnar tillbaka varor behöver inte vara negativt för e-handelsföretagen. Tvärtom kan det vara något företagen tjänar på i längden. En forskningsstudie vid Centrum för

[...]

2017-06-13

Förpackningens betydelse för konsumenten och miljön

Hur påverkar förpackningen konsumenten och vad har den för konsekvenser för vår miljö? Annika Olsson, professor i

[...]

2017-06-08

Licentiate seminar in Packaging Logistics June 19

Pernilla Derwik will present her licentiate thesis Exploring competence and learning behavior in supply chain

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81

Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions