lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2017-05-23

Examensarbete om matkassar och nya leveransmöjligheter

Emma Albertz och Josefin Frank presenterar sitt examensarbete i Förpackningslogistik den 2 juni kl 10:15 i sal DC:567.  Unattended Home Delivery of Food - Is It Possible to Accomplish

[...]

2017-05-04

Digitala lösningar för minskat matsvinn

Matsvinn är en stor utmaning för samhället. Bara i Sverige kastar vi 1,2 miljoner ton mat varje år, och det mesta av

[...]

2017-04-27

Minskat matsvinn med intelligenta returlådor

− Idag kastas alldeles för mycket mat i onödan, säger Fredrik Nilsson, forskare i Förpackningslogistik vid

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81

Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions