lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2016-04-28

Packaging sustainability and food waste – a seminar by Karli Verghese

On 28 April, Associate Professor Karli Verghese from the Industrial Design program of the School of Architecture and Design at RMIT University, Melbourne, Australia, held a very interesting

[...]

2016-04-27

Workshop om Physical Internet

Physical Internet (Fysiskt Internet) är ett koncept som är formulerat som målbilden för framtidens logistiksystem och

[...]

2016-04-05

Hållbara förpackningar till ekologiska livsmedel, myt eller verklighet - disputation 29 april

Förpackningar kan ha en viktig funktion sett ur de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiven. -Jag

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81
_______________________
Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map