lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2019-02-23

Sensorer ska minska matsvinnet

Malin Göransson är doktorand vid Förpackningslogistik på Institutionen för designvetenskaper, LTH. I likhet med många andra oroas hon av att en tredjedel av all mat som produceras i världen

[...]

2019-01-23

Exploring customer value in parcel lockers – Licentiate seminar 13 February

If you live in Sweden, there is a two in three chance that you have shopped online at least once in the last month. You

[...]

2019-01-14

Varför så svårt att öppna?

Seniorer tar inte sina mediciner för att förpackningarna är för krångliga. Hur tänker tillverkarna när de gör vardagen

[...]

Follow Packaging Logistics and Design Sciences on social media


Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Annette Gustafs
Economist
+ 46 46 222 46 97

Jessika Sellergren
Communications manager
+ 46 46 222 85 10


Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions