lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Faculty of Engineering, LTH

2015-06-03

Returprocessens förbättringspotential

Returer är en del av e-handeln och med e-handelns starka tillväxt ökar även returerna. En av den digitala handelns stora utmaningar är att skapa en returprocess som är smidig och effektiv

[...]

2015-05-28

Ge lastbilschaufförer anständiga villkor

Lastbilschaufförer på svenska vägar blir systematiskt utnyttjade - nu skriver tre forskare och jurister på Metro

[...]

2015-05-18

Ny cabotagestudie på gång

Under tre veckors tid ska cabotagetrafiken i Sverige och norra Europa kartläggas. – De studier som vi gjorde

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81
_______________________
Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map