lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2019-01-14

Varför så svårt att öppna?

Seniorer tar inte sina mediciner för att förpackningarna är för krångliga. Hur tänker tillverkarna när de gör vardagen så onödigt komplicerad? – Det finns många som inte genomför hela

[...]

2018-12-10

Lyft på locket!

Sax, tång eller tänder och en stor dos tålamod. Det är redskap som kan krävas för att öppna vissa medicinförpackningar.

[...]

2018-11-23

Unravelling the Green Packaging Dilemma - disputation i Förpackningslogistik 14 december

Inom EU slänger varje person 166 kg förpackningsavfall per år. Förpackningarna har oftast använts till livsmedel och de

[...]

Follow Packaging Logistics and Design Sciences on social media


Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Annette Gustafs
Economist
+ 46 46 222 46 97

Jessika Sellergren
Communications manager
+ 46 46 222 85 10


Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions