lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2020-10-02

Konsumentperspektiv inom e-handeln – disputation i Förpackningslogistik 8 oktober

Om du bor i Sverige har du troligtvis handlat online minst en gång den senaste månaden. Hur ofta inköp görs online varierar i olika delar av världen, men den globala statistiken ligger nära

[...]

2020-10-01

Why Sweden Loves Food in Tubes

"Why are there so many food tubes in Sweden?" The YouTube channel Great Big Story wants to know. They turn to

[...]

2020-09-21

Supply Chain Management för ökad konkurrenskraft – disputation 25 september

'Supply chain management' handlar om styrning av processer från inköp och produktion till distribution, med syftet att

[...]