lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2018-02-26

Brott i spåren av prispress

Dieselstölder är ett bekant fenomen runt om i landet. Henrik Sternberg, docent i förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH har forskat på hur utländska chaufförers dåliga

[...]

2018-02-22

Fem tips för att köpa hållbart förpackad mat

I Sverige kastas 25 procent av all mat vi köper, och en del av svinnet är en följd av att förpackningen inte håller

[...]

2018-02-01

Framtidens förpackning vet hur maten mår

– Många har en bild av förpackningar som skräp, men idag är det svårt att skippa den, säger Malin Göransson, doktorand

[...]

Follow Packaging Logistics and Design Sciences on social media

linkedin logo
instagram logo
YouTube logo

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81

Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions