lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Faculty of Engineering, LTH

2015-04-26

Bokrelease - Den (o)hållbara förpackningen

I boken analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram till idag. Boken består av tre delar där läsaren först får lära känna mjölkförpackningarna, därefter behandlas

[...]

2015-03-20

KRAV ställer nya krav på förpackningarna - artikel i Nord Emballage

KRAV-märkta livsmedel är en garanti för att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav

[...]

2015-03-15

The Eco-Friendliness of solving Size and Fit - conference presentation in Austin Texas

Klas Hjort and Daniel Hellström, researchers at Packaging Logistics, presents The Eco-Friendliness of solving Size

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81
_______________________
Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map