lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2017-01-09

Framtidens transporter kräver transparens

I dag står vägtransporter för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp, varav tung godstrafik står för nära hälften. – Man kör inte för skojs skull, det finns ett reellt behov av att

[...]

2016-12-21

Förpackningens betydelse för hållbar utveckling - bokrelease 10 februari 2017

Förpackningar är föremål för frustration och har ett oförtjänt dåligt rykte som den enskilt största orsaken till

[...]

2016-12-21

Vad kännetecknar smarta paket?

Vad kännetecknar smarta paket i näringslivet?– Att förpackningen är intelligent. Det vill säga, den har en koppling

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81

Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions