lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2017-09-17

Osäkert om e-handel är ett grönt alternativ

E-handeln har länge ansetts som mer klimatvänlig än traditionell handel. Främst tack vare att effektivare transporter har övertrumfat konsumenters bilåkande. Den bilden ifrågasätts allt mer

[...]

2017-09-14

Butiken där kunderna står för förpackningarna

Snart öppnar Sveriges andra så kallade förpackningsfria affär som ska sälja matvaror i lösvikt. Vi besöker en zero

[...]

2017-07-18

Förpackningar – Ett nödvändigt ont?

Hur många av oss har inte svurit över burkar som är omöjliga att öppna, mjölktetror som är svåra att få upp utan sax

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81

Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions