lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Faculty of Engineering, LTH

2015-11-24

Paketautomat del av forskningsprojekt på Förpackningslogistik

Helsingborg blir först i landet med ett utbyggt paketautomatsystem. Forskare från olika ämnesområden ska utreda var åtta paketautomater ska placeras för att bäst serva helsingborgarna.

[...]

2015-10-14

Förpackningslogistik är ett outnyttjat konkurrensmedel med jättepotential

Förpackningslogistik låter kanske tekniskt och trist? Bakom den något torra beteckningen döljer sig dock ett

[...]

2015-10-08

VINNOVA ger 4,9 miljoner till projekt om paketautomater

VINNOVA finansierar nu projekt som ska hjälpa Sverige nå sina miljömål. 4,9 miljoner tilldelas ett av

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81
_______________________
Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map