lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2017-11-30

Kunglig delegation tittar på innovationer från Lund

Kunglig delegation har besökt Lund och Malmö för att ta del av innovationer och forskning. Emelie Strömshed, tidigare examensarbetare vid Produktutveckling, Designvetenskaper, LTH och nu

[...]

2017-11-16

The necessity of packaging

"In order to create change in society - in relation to packages - my most important role is as a teacher; Teaching

[...]

2017-11-02

Returer - fälla eller förutsättning?

Enligt en konventionell syn på returer dränerar de affären på värde. Ett forskarlag vid Lunds universitet har kommit en

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81

Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions