lu.se

Packaging Logistics

Faculty of Engineering, LTH

2014-12-30

Kravmärkning gäller nu även förpackningar

Idag gäller kravmärkningen bara innehållet i livsmedlet. Det innebär att förpackningen kan innehålla gifter eller ha en dålig design som kräver extra transportarbete. Nu kommer

[...]

2014-11-28

Cabotagestudien

En studie på internationella lastbilars rörelser i Sverige som summerar svenska resultat från skandinaviska

[...]

2014-11-19

Förpackningslogistik 20 år - jubileum 20 november 2014

Ny paketautomat och 3D-printade förpackningar när förpackningslogistik 20-årsjubilerar.Kom till IKDC, Sölvegatan 26 i

[...]

Contact us

Annika Olsson
Head of Division
+46 46 222 97 34

Marie Cederblad
Economy Administrator
+ 46 46 222 82 81
_______________________
Packaging Logistics
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Find us: Map