lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Kravspecifikation för en ny fiberbaserad förpackningslösning ämnad för vitvaror

2020-03-05

Exjobbspresentation den 10 mars kl 10.15

Alexander Moberg presenterar sitt examensarbete Kravspecifikation för en ny fiberbaserad förpackningslösning ämnad för vitvaror den 10 mars kl 10.15 i sal DC:243 på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Nuvarande förpackningslösning för vitvaror är standardiserad och innehåller bland annat EPS plast (frigolit). Detta examensarbete har studerat hur förpackningar för vitvaror hanteras i en flödeskedja med input från olika aktörer för att kunna förstå vad förpackningar utsätts för och begärs klara av. Resultatet av studien är en kravspecifikation för en ny fiberbaserad förpackningslösning (fri från EPS plast) med krav från de olika aktörerna samt hur dessa krav påverkar förpackningsmaterialets egenskaper, för att kunna utveckla en effektiv förpackningslösning.

Handledare: Henrik Pålsson
Examinator: Daniel Hellström
Opponenter: Olle Josefsson & Jame Hanna

Välkommen! 


Page Manager: