lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

400 lastbilar kör olagligt i Sverige

2015-02-16

-De företag som försöker följa svenska regler, som försöker följa de avtal som gäller för transporter i Sverige, står inför en mycket svår framtid, säger Henrik Sternberg, forskare i Förpackningslogistik vid Designvetenskaper på Lunds universitet.

Henrik Sternbergs forskargrupp har genomfört en stor kartläggning, Cabotagestudien, av den illegala utländska lastbilstrafiken i Sverige. Allmänheten har via en app kunnat rapportera in när de ser en utländsk lastbil och flera tusentals registreringsnummer har sammanställts och bilarnas färdvägar har på så sätt kunnat kartläggas. Det har visat sig att många lastbilar stannar kvar i Sverige och ägnar sig åt att köra olaglig trafik i landet.

Se nyhetsinslaget på SVT

Cabotagestudien - A study on trucking deregulation and cabotage in Scandinavia and beyond

Läs om Henrik Sternberg


Page Manager: