lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Fem tips för att köpa hållbart förpackad mat

2018-02-22

annika står vid ett kylskåp med matvaror i händerna

Annika Olsson, professor i förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH. Foto: Erik Andersson

I Sverige kastas 25 procent av all mat vi köper, och en del av svinnet är en följd av att förpackningen inte håller måttet. ­Annika Olsson är professor i förpackningslogistik vid ­Designvetenskaper, LTH. Hon vet vilka förpackningar som är bäst.

Ibland är inplastat att föredra. 
Gurkan som är förpackad i plast håller betydligt längre än en oförpackad, vilket leder till mindre matsvinn. Plasten i förpackningar är oftast mindre klimatpåverkande än matsvinnet i sig – något som många inte känner till idag.

Hellre glasburk än flaska. En burk är lättare att tömma på innehåll än en flaska. Vi kan faktiskt förlora upp till 10–15 procent av en vara när vi kastar en flaska vars innehåll vi inte fått ut. Glasburken är dessutom återvinningsbar många gånger om.

Undvik konservburkar. Metallen är inte biologiskt nedbrytbar, burken är energikrävande att framställa och den går inte att återförsluta. Förpackningar som istället hjälper till att dosera mat leder till minskat matsvinn.

Köp inte för stor förpackning. Kastad mat är ett större problem för miljön än materialet från en förpackning. Även om den lilla förpackningen är dyrare per kilo så är det bättre än att köpa stort och billigt och bli tvungen att slänga mat.

KRAV-märkt är bra. Sedan 2015 gäller KRAV-märkningen inte bara innehållet utan också förpackningen. KRAV–märkningen berättar att förpackningen är gjord av förnyelsebar råvara och att det inte finns onödiga kemikalier i materialet.

Text: Jessika Sellergren
Fem tips för att köpa hållbart förpackad mat, Publicerad i LUM 2018-02-22

Mer information: Annika Olsson, annika.olsson@plog.lth.se, 046-222 97 34 


Page Manager: