lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Förpackningens betydelse för hållbar utveckling - bokrelease 10 februari 2017

2016-12-21

Förpackningar är föremål för frustration och har ett oförtjänt dåligt rykte som den enskilt största orsaken till nedskräpning, helt enkelt något som de flesta talar om som ett (o)nödvändigt ont!

Den 10 februari presenteras den nya boken Managing Packaging Design for Sustainable Development – A Compass for Strategic Directions där författarna belyser förpackningens ur olika perspektiv – i synnerhet de möjligheter förpackningar har för att bidra till hållbar utveckling. Smart förpackningsdesign är ett kraftfullt verktyg för att stärka den hållbara utvecklingen genom till exempel minskat produktsvinn, effektivare transporter, tydligare kommunikation och bättre användbarhet.

Författarna Daniel Hellström, docent, och Annika Olsson, professor, från Förpackningslogistik vid Designvetenskaper LTH, berättar om och ger inspiration kring boken.

Läs mer om bokreleasen på Handelsrådets hemsida: http://www.handelsradet.nu/aktiviteter/forpackningsdesign-for-hallbar-utveckling/


Page Manager: