lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Konsumentperspektiv inom e-handeln – disputation i Förpackningslogistik 8 oktober

2020-10-02

Foto. Doktoranden Yulia Vakulenko spikar upp sin avhandling på en vägg där andra avhandlingar också hänger.

Yulia Vakulenko disputerar i Förpackningslogistik den 8 oktober. Foto: Robert Olsson.

Om du bor i Sverige har du troligtvis handlat online minst en gång den senaste månaden. Hur ofta inköp görs online varierar i olika delar av världen, men den globala statistiken ligger nära den svenska – minst någon gång i månaden. I takt med att e-handeln ökar måste också en större mängd paket levereras, och infrastrukturen håller på att anpassa sig för att klara av att hantera ökningen av leveranser.

En anpassning är självbetjäningstjänster inom e-handeln, och för att få bättre förståelse för hur konsumenter och distributörer påverkas av tjänsterna har Yulia Vakulenko, doktorand i Förpackningslogistik vid LTH, studerat konsumentperspektivet och e-handelns ”sista-mils-leverans” i sin avhandling ”Self-service Last Mile Delivery: E-consumer perspective on service renovation.

Den 8 oktober kl 9.15 försvarar Yulia Vakulenko sin avhandling. Välkommen att vara med via Zoom.

Opponent är professor David B. Grant, Finland.

Frågor om forskningen besvaras av Yulia Vakulenko.


Page Manager: