lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Kriget mot plastförpackningarna

2018-05-31

– Vad det är vi ska föra krig mot? Är det plast generellt eller är det att vi slänger för mycket mat? Säger Annika Olsson, professor i Förpackningslogistik, Designvetenskaper, LTH. Foto: Kennet Ruona

Annika Olsson forskar i ämnet förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH, med stark fokusering på förpackningar till mat. I samband med hållbarhetsveckan i Lund, höll hon ett föredrag på rubriken “Plastförpackningar för mat - onödigt eller nödvändigt?”

– Dagens konsumenter säger att de vill ha färre förpackningar, i synnerhet plastförpackningar, men forskning visar att mer genomtänkta förpackningar kan minska matsvinnet, säger Annika Olsson.

Läs artikeln: Kriget mot plastförpackningarna, av Malin Folkesson, publicerad på fri-kopenskap.se 2018-05-07 

Mer information: Annika Olsson, annika.olsson@plog.lth.se, 046-222 97 34


Page Manager: