lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Nytt samarbete med hållbar framtid i fokus

2020-07-02

Universitetshuset i Lund

Lunds universitet och Tetra Pak har nyligen tecknat ett femårigt strategiskt avtal som stärker parternas långsiktiga samarbete. Syftet med avtalet är att utveckla och stärka kompetenser och utbildning inom olika fokusområden med ambitionen att främja innovationer för hållbara produkter, företag och samhällen.

Lunds universitet och Tetra Pak har nyligen tecknat ett femårigt strategiskt samarbetsavtal som kommer att fortsätta bygga på ett väl etablerat samarbete kring förpackningslogistik, livsmedelsteknik och förpackningsmaterial. Tillsammans kommer Lunds universitet och Tetra Pak att sträva efter att skapa nya utvecklingsmöjligheter för industrin och akademin; däribland att främja gemensamma resurser och kompetenser, utforska möjligheter att vidareutveckla idéer och att skapa en plattform för utbyte mellan studenter och anställda.

Läs hela pressmeddelandet ”Nytt samarbete med hållbar framtid i fokus” på Lunds universitets webbplats 2020-07-02


Page Manager: