lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Supply Chain Management för ökad konkurrenskraft – disputation 25 september

2020-09-21

En person spikar upp en bok på en vägg där flera andra böcker redan hänger.

Pernilla Derwik försvarar sin avhandling i Förpackningslogistik den 25 september. Foto: Pernilla Daws.

'Supply chain management' handlar om styrning av processer från inköp och produktion till distribution, med syftet att skapa en sammanhängande och högpresterande försörjningskedja. Kort uttryckt handlar det om att balansera utbud och efterfrågan inom och utanför organisationen.

Nu disputerar Pernilla Derwik, doktorand i Förpackningslogistik vid LTH, med en avhandling som vill öka förståelsen för behovet av kompetens inom området supply chain management – kompetens som visat sig vara en av nyckelfaktorerna för ökad konkurrenskraft och framgång i organisationer.

Välkommen att delta i Pernilla Derwiks disputation den 25 september kl 9.15 via Zoom.

Opponent är professor Patrik Jonsson, Göteborg.

Avhandlingen Exploring competence and workplace learning in supply chain management går att läsa i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS.


Page Manager: