Skip to main content

Calendar

28

June

Almedalen 2023: Ren luft för alla?

Illustration med pojke och rök från en skorsten.
From: 2023-06-28 09:00 to 09:45 Övrigt

Globalt dör omkring sju miljoner människor varje år på grund av luftföroreningar. I Sverige handlar det om 6 700 personer per år. Vad krävs för att dessa dödsfall ska minska?

Luften innehåller en mängd partiklar, vissa mer skadliga än andra. Agenda 2030 har som mål att väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga miljöföroreningar, och EU förväntas skärpa gränsvärdena för luftföroreningar i våra städer.

Men vilka strategiska beslut och tekniska innovationer måste till för att luften ska bli mer hälsosam att andas? Vad krävs för att det ska vara möjligt att följa EU:s kommande direktiv för bättre luft? Och hur ser vi till att forskningen om luftens kvalitet, hur föroreningar bildas och utsläpp sker, får en större plats i debatten – till nytta för livet?

I detta panelsamtal diskuterar forskare tillsammans med beslutsfattare, företrädare för myndigheter och intresseorganisationer för att gemensamt staka ut vägen framåt – för ren luft för alla.

I panelen medverkar:

  • Christina Isaxon, forskare i aerosolteknik, LTH, Lunds universitet
  • Jesper Johansson, ordförande, Gröna Mobilister
  • Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd, Stockholms stad
  • Marie-Louise Luther, intressepolitiskt sakkunnig miljö, Astma- och Allergiförbundet

Moderator: Yasemin Arhan Modéer, VD, Altitude Meetings

Om panelsamtalet i Almedalsguiden

Panelsamtalet ingår i Lunds universitets program under Almedalsveckan.Om händelsen
From: 2023-06-28 09:00 to 09:45

Plats
Hästgatan 13 i Visby

Kontakt
jessika [dot] sellergren [at] lth [dot] lu [dot] se

Spara händelsen till din kalender