Skip to main content

Smarthem

Uppkopplade leveransboxar för ökad hållbarhet och tillgänglighet

 

Godstransporter är en viktig del av samhället och ett smart transportsystem innebär att tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner – som handel – stärks för individer. I det befintliga transportsystemet är det allra vanligast med leverans till ombud, men hemleveranser ses också som ett viktigt alternativ.

I projektet Smarthem testas hur ny teknik och nya tjänster med uppkopplade leveransboxar kan effektivisera både leveranser till mottagaren och returflöden från samma box. Under projekttiden etableras 150 uppkopplade leveransplatser i Stockholmsregionen för att undersöka hur hemleveranssystemet påverkas.

Boxarna är så kallade mottagarfria hemleveranser, där ingen personlig fysisk kvittering eller signering behövs då tillgången till boxen är personlig. En logistisk och miljömässig vinst är att transportörerna kan effektivisera hemleveranserna och mottagaren får ett tillgängligt leveranssystem nära hemmet. För att säkerställa att behovet från affärskundsidan är inkluderat så ingår även två representanter från handeln i projektet.

Genom redan etablerade digitala returtjänster så kan boxen även fungera som en upphämtningsplats för returflödet tillbaka till handlaren. I projektet studeras också potentialen den automatiserade informationsdelningen för att möjliggöra en dynamisk ruttplanering och samordning av transporter i syfte att minska resursförbrukningen genom att öka fyllnadsgraden i transportfordonen.

I ett tidigare genomfört forskningsprojekt om innovation i handeln så framkom det tydligt att konkurrenssituationen mellan transportörer var ett hinder för att dela infrastruktur, som exempelvis en paketautomat, när en konkurrerande transportör äger utrustningen.

En förutsättning för vidare utveckling inom området är att parallellt med teknikutvecklingen också ta fram nya affärsmodeller och samarbetsformer för transportörer, systemutvecklare och städer. För att skynda på utvecklingen är projektets avsikt att demonstrera hur uppkopplade operatörsoberoende hemleveransboxar kan effektivisera godsleveranssystemet för transportörer och samtidigt tillgängliggöra den för den enskilda individen.

I projektet medverkar två transportörer med olika bakgrund och tjänsteperspektiv på transportsystemet. Förhoppningen är att genera ny kunskap mot mer hållbara mobilitetslösningar för gods och samtidigt utveckla nya samverkansformer.

Om Smarthem

Smarthem är ett samverkansprojekt mellan Lunds universitet, DHL, Citymail, Belogic, Nelly.com, Zipadoo och Erikson Innovation Cloud, och genomförs hos 150 hushåll i villa eller radhus.

Projektet är finansierat av Drive Sweden / Vinnova.

Projektet är en del av ASTER (Allience for Sustainable E-Commerce) och pågår till 2023.

Forskningen sker i samarbete med Innovation Cloud som är en delningsplattform för olika mobilitetstjänster, till exempel de boxar som testas i projektet.

Kontakt

Klas Hjort

projektledare

klas.hjort@plog.lth.se