lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

VINNOVA ger 4,9 miljoner till projekt om paketautomater

2015-10-08

VINNOVA finansierar nu projekt som ska hjälpa Sverige nå sina miljömål. 4,9 miljoner tilldelas ett av Förpackningslogistiks projekt ”Paketautomat i stad och glesbygd på företag och myndigheter”.

VINNOVA beskriver forskningsprojekten som viktiga för att Sverige ska nå de nationella transport- och miljöpolitiska målen: ”Förlåtande asfalt för cykel- och gångbanor, nya koncept för produktion av flytande biogas och förbättrad användning av automater för att skicka och ta emot paket. Det är några av de projekt som nu får finansiering av VINNOVA inom utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport.”

För mer information om projektet om paketautomater, kontakta Klas Hjort eller Daniel Hellström, forskare inom förpackningslogistik.

Klas Hjort, klas.hjort@plog.lth.se, 046-222 40 41
Daniel Hellström, daniel.hellstrom@plog.lth.se, 046-222 72 30

Läs mer på VINNOVAs hemsida.


Page Manager: